KONINKLIJKE SOEVEREINE
HOOFDKAMER VAN RETORICA
DE FONTEINE
GENT

Publicaties

Als aloude rederijkerskamer wil De Fonteine de belangstelling voor het historische en letterkundige onderzoek van de oudere en nieuwere rederijkersliteratuur en -cultuur concentreren en stimuleren. Zij doet dit onder meer door wetenschappelijke publicaties: vanaf 1943 het 'Jaarboek De Fonteine', vanaf 2023 de reeks 'Studies & Tekstuitgaven’. 'Een overzicht van de inhoud van de 'Jaarboeken' en 'Studies & Tekstuitgaven' vindt men hier.Elke publicatie in de reeks ‘Studies en Tekstuitgaven’ wordt gratis toegestuurd aan de leden van De Fonteine. Voor bibliotheken en wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland gelden de volgende tarieven: 36,50 euro (binnenland) en 42 euro (buitenland). Geïnteresseerden kunnen de uitgaven ook bestellen via info@fonteine.be.
 
- 0486/097 073 - Arthur Latourstraat 26, 9050 Ledeberg
webdesign en functionaliteit © 2006—2024 Sander Van de Moortel