KONINKLIJKE SOEVEREINE
HOOFDKAMER VAN RETORICA
DE FONTEINE
GENT

Nieuws

Patroonfeest 2019

Herdenking 200 jaar ‘Koninklijke’ Kamer van Retorica “De Fonteine” in Gent, KANTL, 13 oktober 2019.

Op 26 juli 2019 was het precies tweehonderd jaar geleden dat de (in 1448 door de stad Gent officieel erkende) rederijkerskamer De Fonteine bij Koninklijk Besluit de toestemming kreeg tot het voeren van de titel ‘Koninklijke Maatschappij’. Op zondag 13 oktober 2019 wil de kamer dit herdenken met een openbare plechtigheid (beginnend om 10.30 u.) in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL), Koningstraat 19, 9000 Gent. De context waarin het Besluit van 26 juli 1819 tot stand is gekomen, zal door dr. Janneke Weijermars, Universitair Docent Moderne Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, worden belicht in een lezing, getiteld:

“Ter ontluiking van de Nederlandse volksgeest. De inlijving van Vlaamse rederijkerskamers door de regering van Willem I, 1815-1830”.

Na de lezing volgt een receptie in de Salons van de Academie.

(lees meer...).

op 10-09-2019 door Ruud Ryckaert geschreven
 
Patroonfeest 2016

Graag nodigen wij u uit op het Patroonfeest van De Fonteine dat op zondag 22 mei 2016 vanaf 10.30 u. in het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Koningstraat 18, 9000 Gent) wordt gevierd.

Het feest, waarop ook uw 'vrienden en magen' welkom zijn, wordt dit jaar aan het werk van de Brugse rederijker Eduard de Dene (1506-1577) gewijd. Samuel Mareel spreekt er over De Denes Testament Rhetoricael (1561) en Dirk Geirnaert over De warachtighe fabulen der dieren (1567). Gedichten, uit beide werken gekozen, worden voorgedragen door Marleen Vermeir.

(lees meer...).

op 15-04-2016 door Ruud Ryckaert geschreven
 
Patroonfeest 2014

De Fonteine nodigt u uit op haar Patroonfeest op 22 juni 2014 met de feestelijke voorstelling van het speciale nummer van het Jaarboek Menich Constich Gheest. Het Antwerpse landjuweel van 1561 anders bekeken. Het feest begint om 10.30 uur in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18 te Gent. Meer informatie vindt u op deze site onder de sectie 'Patroonfeest'.

(lees meer...).

op 19-06-2014 door Ruud Ryckaert geschreven
 
Patroonfeest 2012
De Fonteine heeft het genoegen u uit te nodigen op haar jaarlijkse patroonfeest op zondag 3 juni 2012 om 10.30 uur in de zaal van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningsstraat 18 te Gent. Het programma vindt u op deze site onder de sectie 'Patroonfeest'. (lees meer...).

op 12-05-2011 door Ruud Ryckaert geschreven
 
De Fonteine rouwt om haar hoofdman

Op 28 januari 2011 overleed Freddy Van Besien (geboren op 18 januari 1949) in zijn geboortestad Gent. Van Besien was doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, Germaanse Filologie, en tot 2007 hoogleraar Toegepaste Taalkunde aan de Vlaamse Economische Hogeschool. Zijn grote belangstelling voor toneel, als regisseur, acteur en auteur van een aantal eenakters, bracht hem in contact met de Gentse rederijkerskamers.

(lees meer...).

op 13-02-2011 door Ruud Ryckaert geschreven
 
 
- 0486/097 073 - Arthur Latourstraat 26, 9050 Ledeberg
webdesign en functionaliteit © 2006—2024 Sander Van de Moortel