KONINKLIJKE SOEVEREINE
HOOFDKAMER VAN RETORICA
DE FONTEINE
GENT

Patroonfeest

Patroonfeest 2016. Op zondag 22 mei 2016 was het patroonfeest van De Fonteine integraal gewijd aan het werk van de Brugse rederijker Eduard de Dene (1506-1577). Samuel Mareel sprak over De Denes Testament Rhetoricael (1561) en Dirk Geirnaert over De warachtighe fabulen der dieren (1567). Gedichten, uit beide werken gekozen, worden voorgedragen door Marleen Vermeir.

Patroonfeest 2015. Op zondag 31 mei 2015 voerden twee bestuursleden het woord. Werner Waterschoot had het over Het Tableau po├ętique: een nieuw ontdekt handschrift van Lucas d'Heere en Dirk Coigneau sprak over Hoe De Fonteine de Grieken hielp.

Patroonfeest 2014. Op zondag 22 juni 2014 was het Patroonfeest van De Fonteine helemaal gewijd aan de feestelijke voorstelling van het speciale nummer van het Jaarboek Menich Constich Gheest. Het Antwerpse landjuweel van 1561 anders bekeken. Ruud Ryckaert en Jeroen Vandommele gaven een lezing over de beroemde Antwerpse wedstrijd en Marleen Vermeir droeg teksten voor uit de Antwerpse bundel.

Patroonfeest 2012. Op zondag 3 juni 2012 was het Patroonfeest van De Fonteine gewijd aan Bredero, Marsman en de rederijkers. Na een korte beschouwing over G.A. Bredero en de rederijkers droeg Marleen Vermeir het gedicht Breeroo van Hendrik Marsman voor en bracht ze verzen van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse dichter. De voordracht werd door Bart Roose met passende luitmuziek afgewisseld.

Patroonfeest 2011. Op zondag 26 juni 2011 was het Patroonfeest gewijd aan Jan Frans Willems (1793-1846), voormalig hoofdman van De Fonteine. Ludo Stynen, auteur van een Willems-biografie over Willems, gaf een lezing met als titel 'Ik heb my gemoveerd'. De Fonteine, Willems' alfa en omega. Daarna droegen Marleen Vermeir en Nikolaas David gedichten van Willems voor.

Patroonfeest 2010. Het patroonfeest van De Fonteine, dat plaatsvond op zondag 6 juni 2010, was gewijd aan de Gentse rederijker en Fonteinist Jacques Hije (1667-1749). Na een korte introductie op de figuur van Jacques Hije door Dirk Coigneau brachten de voordrachtkunstenaars Marleen Vermeir en Nikolaas David fragmenten uit zijn werk. Muzikale intermezzi met luitmuziek uit de betreffende periode worden gebracht door Bart Roose.

Patroonfeest 2009. Op zondag 24 mei 2009 werden tijdens dit patroonfeest van De Fonteine de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar 19de-eeuwse zangspelen. Projectleider Jan Dewilde, bibliothecaris van het Antwerpse conservatorium, hield een lezing over Het zangspel in de negentiende eeuw, getoetst aan het archief van De Fonteine. Daarnaast werden fragmenten gebracht uit originele Franse opera's en uit Nederlandstalige bewerkingen door Sandra Paelinck (sopraan) en Veerle Bosmans (piano).
 
- 0486/097 073 - Arthur Latourstraat 26, 9050 Ledeberg
webdesign en functionaliteit © 2006—2024 Sander Van de Moortel